6. závod Plavecko-běžeckého poháru 2023 - 2024

6. závod Plavecko-běžeckého poháru 2023 - 2024

6. závod Plavecko-běžeckého poháru 2023 - 2024

 


6. závod Plavecko-běžeckého poháru 2023 - 2024

MČ PRAHA 5

 

POŘADATEL:

R TEAM 
tel. + 420 603 93 78 98
e-mail:pbpohar@seznam.cz
www.pbpohar.cz
www.czechbigman.cz

SPOLUPOŘADATEL:

MČ PRAHA 8

ŘEDITEL ZÁVODU: 

Mgr. Roman Jaroš

ZÁŠTITA PROJEKTU:

Eva Pavlová                            1. dáma ČR

Petr Vabroušek                      dvojnásobný vítěz SP v dlouhém triatlonu

Jarmila Kratochvílová           světová rekordmanka v běhu na 800 m

PARTNEŘI:

Městská část Praha 5

DATUM KONÁNÍ:

25. 4. 2024

MÍSTO KONÁNÍ:

plavání - SK Motorlet Praha - prezence závodu

běh - park u Tyršovy školy

PRAVIDLA:

závod se koná dle tech. ustanovení Plavecko-běžeckého poháru

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

- plavecká část se poplave v rámci jedné školy, ne jako dosud po kategoriích

!!!           - vedoucí družstva při prezenci předloží originál podepsanou Přihlášku přeškrtnutých nepřítomných, kde svým podpisem a razítkem potvrzuje škola, že účastníci závodu uvedeni v Přihlášce závodu splňují aktuální covidová opatření Min. zdravotnictví ČR

KATEGORIE:

Základní školy a víceletá gymnázia

A   4 - 5 třída chlapci               ročník narození 2014, 2013, 2012

B   6 - 7                                                           2012, 2011, 2010

C   8 - 9                                                           2010, 2009, 2008

D   4 - 5 třída dívky                 ročník narození 2014, 2013, 2012

E   6 - 7                                                        2012, 2011, 2010

F   8 - 9                                                        2010, 2009, 2008

V každé kategorii mohou startovat žáci příslušné třídy a roku narození, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně !!!

Zdravotně postižení

G   bez rozdílu pohlaví, třídy a ročníku narození - nesoutěžní závod

OBJEMY:

kategorie A , D           plavání     50m          běh      500m

kategorie B , E                          50m                   1 000m

kategorie C , F                          50m                   1 000m

kategorie                              50m                      200m

CENY:

- medaile pro tři nejúspěšnější v každé kategorii

- účastnická medaile pro každého závodníka

  - materiální ceny pro vylosované školy

 

PŘIHLÁŠKY:

 - na oficiálním formuláři do 17. 4. 2024 do naplnění kapacity závodu 250 závodníků pro všechny kategorie, v okamžiku naplnění této kvóty je další příjem přihlášek ukončen, rozhoduje den a hodina odeslání e-mailu

- vyplněné přihlášky se zasílají na e-mail: pbpohar@seznam.cz

- originál přihlášky podepsané ředitelem školy (popř. jeho zástupcem) se předávají při prezenci

PREZENCE:

10.35- 11.15 hod. bazén SK Motorlet Praha

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ:

11.30 hod.

START ZÁVODU:

11.45  hod. (ukončení závodu cca do 14.15 hod.)

POUČENÍ:

při prezentaci

PROTESTY:

písemnou formou s 50,- Kč vkladem (při zamítnutí protestu propadá ve prospěch závodu)

TECH. USTANOVENÍ:

dodržujte zvýšená hygienická opatření

- na závodě se neplatí startovné

- v bazénu se startuje z vody

- mezi plaváním a během je pauza

- start do běžecké části se koná Gundersenovou metodou dle výsledků z plavecké části

- neberte náhradníky: v případě, že se jakýkoliv závodník z Vámi již zaslané startovní listiny nemůže závodu zúčastnit, jeho místo propadá bez možnosti náhradníka

DOPRAVA:

zastávka Radlická metro B 

UPOZORNĚNÍ:

- vedoucí družstva předloží při prezenci originál podepsané přihlášky (včetně případných změn)

- každý soutěžící má sebou průkaz pojištěnce

- neberte s sebou cenné věci, pořadatel neručí za případné jakékoliv ztráty

MEDIÁLNÍ PARTNER:

PRAHA TV

SVĚT:SPORTU sportovní magazín

INFORMACE:

e-mail: pbpohar@seznam.cz

tel.: 603 937 898                                                  

www.pbpohar.cz