Šampionát PBP 2013 - 2014

Šampionát Plavecko-běžeckého poháru 2013 - 2014

Šampionát PBP 2013 - 2014

ŠAMPIONÁT PLAVECKO-BĚŽECKÉHO POHÁRU

MČ PRAHA 7

 

POŘADATEL:

R TEAM
tel. + 420 603 93 78 98
e-mail:pbpohar@seznam.cz
www.pbpohar.cz
www.czechbigman.cz

 

SPOLUPOŘADATEL:

MČ PRAHA 7

 

ŘEDITEL ZÁVODU:

Mgr. Roman Jaroš

 

ZÁŠTITA PROJEKTU:

David Svoboda - olympijský vítěz v moderním pětiboji

Jarmila Kratochvílová - světová rekordmanka v běhu na 800 m

 

ZÁŠTITA ZÁVODU:

Mgr. Lukáš Manhart - radní hl. města Prahy pro sport, volný čas, legislativu a transparentní veřejnou zprávu

Mgr. Ludmila Štvánová - radní hl. města Prahy pro školství

Mgr. Petr Bříza - předseda Komise Rady hl. města Prahy pro sport a tělovýchovu

Josef Neuberg - zástupce starosty MČ Praha 7

 

DATUM KONÁNÍ:

24.6.2014

 

MÍSTO KONÁNÍ: plavání - bazén Výstaviště - prezentace závodu

běh - Královská obora

 

PRAVIDLA:

závod se koná dle tech. ustanovení Plavecko-běžeckého poháru

 

KATEGORIE:

Základní školy a víceletá gymnázia

A   4 - 5 třída chlapci                    ročník. narození 2004, 2003, 2002

B   6 - 7                                                                   2002, 2001, 2000

C   8 - 9                                                                  2000, 1999, 1998

D   4 - 5 třída dívky                   ročník narození 2004, 2003, 2002

E   6 - 7                                                      2002, 2001, 2000

F   8 - 9                                                      2000, 1999, 1998

V každé kategorii mohou startovat žáci příslušné třídy a roku narození, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně !!!

Praktické a speciální školy

A-1   4 - 5 třída chlapci

B-1   6 - 7

C-1   8 - 9

D-1   4 - 5 třída dívky

E-1   6 - 7

F-1   8 - 9

Zdravotně postižení

G   bez rozdílu pohlaví, třídy a ročníku narození - nesoutěžní závod


OBJEMY:

kategorie A , D , A-1 , D-1          plavání     50m          běh      500m

kategorie B , E , B-1 , E-1                         50m                  1 000m

kategorie C , F , C-1 , F-1                         50m                  1 000m

kategorie                                             50m                    200m

 

CENY:

- medaile pro tři nejúspěšnější v každé kategorii

- účastnický odznak pro každého závodníka

- věcné ceny pro všechny závodníky

 

PŘIHLÁŠKY:

 - na oficiálním formuláři do 19.6.2014 do naplnění kapacity závodu 250 závodníků pro všechny kategorie, v okamžiku naplnění této kvóty je další příjem přihlášek ukončen, rozhoduje den a hodina odeslání e-mailu

- zájemci o přihlášky si pište na e-mail: pbpohar@seznam.cz

- vyplněné přihlášky se zasílají na e-mail: pbpohar@seznam.cz

- originál přihlášky podepsané ředitelem školy (popř. jeho zástupcem) se předávají při prezentaci

 

PREZENTACE:

8.45 - 9.25 hod. bazén Výstaviště

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ:

9.30 hod

 

START ZÁVODU:

10.00 hod. (ukončení závodu cca do 13.30 hod.)

 

POUČENÍ:

při prezentaci

 

OBČERSTVENÍ:

účastníci závodu dostanou tyčinku a nápoj

 

PROTESTY:

písemnou formou s 50,- Kč vkladem (při zamítnutí protestu propadá ve prospěch závodu)

 

TECH. USTANOVENÍ:

- v bazénu se startuje z vody

- mezi plaváním a během je pauza

- start do běžecké části se koná Gundersenovou metodou dle výsledků z plavecké části

- bazén - 100,- Kč záloha na zapůjčení zámku k šatní skříňce, popř. vlastní zámečky

- vedoucí družstva předloží při prezentaci originál podepsané přihlášky (včetně případných změn)

- každý soutěžící má sebou průkaz pojištěnce

- neberte sebou cenné věci, pořadatel nezodpovídá za případné jakékoliv ztráty


DOPRAVA:

metro trasa "C" - stanice nádraží HOLEŠOVICE a dále tramvají č. 5, 12 do stanice VÝSTAVIŠTĚ (dále pokračujte vchodem na "Matějskou pouť" k bazénu) - ověřte si aktuálnost spojů